REGULAMIN KONKURSU „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADMI STANISŁAWA”


1. Organizatorem Konkursu „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADMI STANISŁAWA” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Czas trwania Konkursu to 15 lipca – 30 listopada 2017 r.

3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat, jednak dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń również od rodzin z dziećmi w innym wieku.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Rozwiązać przynajmniej 5 zadań z mapy z rodzinną grą terenową „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADMI STANISŁAWA”.

b) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.trasadlabobasa.pl, w którym należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody.

c) Opiekun dziecka, wypełniając formularz powinien zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem, a także udzielić odpowiedzi na pytania ankietowe. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

d) Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia na adres e-mail fundacji trasadlabobasa@gmail.com, pocztą na adres Fundacji (p. 1.) lub osobistego dostarczenia zgłoszenia do siedziby Fundacji. W takim przypadku zgłoszenie powinno zawierać: pisemne rozwiązania przynajmniej 5 zadań, kartę zgłoszenia zawierającą imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody, akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem, a także odpowiedzi na pytania ankietowe – wg wzoru: Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. 100 uczestników, którzy jako pierwsi podadzą min. 5 prawidłowych odpowiedzi otrzyma książki pt.„Staszkowa wyprawa śladami Stanisława”.

6. Wśród uczestników, którzy podadzą najwięcej prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy bezpłatne wejściówki na warsztaty w Pracowni i Muzeum Witrażu w Krakowie.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 grudnia 2017 r. na stronie Organizatora: www.trasadlabobasa.pl.

8. Nagrody zostaną przekazane w czasie wręczenia nagród w – termin i miejsce zostanie podane na stronie www.trasadlabobasa.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Oświadczenie:

Dane osobowe zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do konkursu „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADMI STANISŁAWA” będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

TAK/NIE*

Akceptuję Regulamin konkursu „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADMI STANISŁAWA”

TAK/NIE*

Anonimowe pytania ankietowe (do oceny rezultatów wydarzenia)

Czy rozwiązywanie zadań rodzinnej gry terenowej „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADAMI STANISŁAWA” zachęciło Państwa do odwiedzenia krakowskich miejsc i zabytków związanych z postacią i twórczością Stanisława Wyspiańskiego?

TAK/NIE*

Czy w czasie rozwiązywania zadań rodzinnej gry terenowej „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADAMI STANISŁAWA” dowiedzieli się Państwo czegoś nowego nt. postaci i twórczości Stanisława Wyspiańskiego?

TAK/NIE*

Skąd dowiedzieli się Państwo o rodzinnej grze terenowej „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADAMI STANISŁAWA”?

…………………………………

Miejsce na dodatkową, dobrowolną, anonimową opinię o rodzinnej grze terenowej „KRAKOWSKA WYPRAWA ŚLADAMI STANISŁAWA”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*właściwe zaznaczyć