REGULAMIN KONKURSU „Muzealne Eksponaty - nie tylko dla Mamy i Taty 2017”


1. Organizatorem Konkursu „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY” (zwanego dalej: Konkurs) jest Fundacja „Trasa dla Bobasa” z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków.

2. Czas trwania Konkursu to 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

3. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat, jednak dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń również od rodzin z dziećmi w innym wieku.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Rozwiązać przynajmniej 5 zadań z rodzinnych przewodników muzealnych z serii „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY”.

b) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.trasadlabobasa.pl, w którym należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody.

c) Opiekun dziecka, wypełniając formularz powinien zaakceptować Regulamin Konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem, a także udzielić odpowiedzi na pytania ankietowe. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

d) Każdy uczestnik (dziecko) może przesłać jedno zgłoszenie dotyczące zagadek z jednego muzeum. Zachęcamy do odwiedzenia kilku muzeów biorących udział w wydarzeniu i przesłanie kilku zgłoszeń – każde z innego muzeum.

e) Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres Fundacji (p. 1.) lub osobistego dostarczenia zgłoszenia do siedziby Fundacji. W takim przypadku zgłoszenie powinno zawierać: pisemne rozwiązania przynajmniej 5 zada (kserokopia), kartę zgłoszenia zawierającą imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna, kontaktowy adres e-mail oraz adres pocztowy do wysyłki nagrody, akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z Konkursem, a także odpowiedzi na pytania ankietowe – wg wzoru: Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Wśród uczestników, którzy prześlą min. 5 rozwiązanych zagadek rozlosujemy nagrody ufundowane przez sponsorów i Fundację „Trasa dla Bobasa”

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 10 grudnia 2017 r. na stronie Organizatora: www.trasadlabobasa.pl.

7. Nagrody zostaną przekazane laureatom w czasie wręczenia nagród w poszczególnych muzeach, biorących udział w wydarzeniu lub wysłane pocztą.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie:

Dane osobowe zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do konkursu „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY” będą przetwarzane przez administratora danych Fundację „Trasa dla Bobasa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisławskiego 20/2; 31307 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

TAK/NIE*

Akceptuję Regulamin konkursu „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY”

TAK/NIE*

Zgłaszamy chęć wzięcia udziału w losowaniu nagród (poproszę zaznaczyć DOWOLNĄ LICZBĘ podpunktów)

a) Nagrody książkowe od Wydawnictwa Skrzat
b) Zagadki edukacyjne XploreTeam
c) Dwuosobowe zaproszenia na dowolny spektakl w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
d) Rodzinne zaproszenia na spektakl pt. "Jaś i Małgosia. Siła rodzeństwa" w Teatrze Nowym w Nowym Sączu
e) Kwartalne karnety na zajęcia dla dzieci prowadzone przez Centrum Kreatywne Future (do wyboru lokalizacje: Oświęcim, Chełmek, Przeciszów)
f) Udział w dowolnych warsztatach twórczych prowadzonych przez Fundację Pracownia Kreatywna w Tarnowie (do wyboru termin między 1 grudnia – 15 marca 2018 r.)
g) Udział w tygodniowej półkolonii (ferie lub wakacje 2018 r.) organizowanej przez Fundację Pracownia Kreatywna w Tarnowie

Anonimowe pytania ankietowe (do oceny rezultatów wydarzenia)

Czy rozwiązywanie zadań z rodzinnego przewodnika muzealnego uatrakcyjniło Państwa pobyt w muzeum?

TAK/NIE*

Czy w czasie rozwiązywania zadań z rodzinnego przewodnika dowiedzieli się Państwo czegoś nowego nt. ekspozycji muzealnej?

TAK/NIE*

Skąd dowiedzieli się Państwo o wydarzeniu „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY”?
…………………………………
Miejsce na dodatkową, dobrowolną, anonimową opinię o wydarzeniu „MUZEALNE EKSPONATY – NIE TYLKO DLA MAMY I TATY”

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

*właściwe zaznaczyć